A. GIỚI THIỆU CHUNG

          Trường THCS Việt Lập được thành lập từ tháng 6 năm 1962. Ban đầu trường chỉ có 4 lớp, học sinh của trường là con em các xã Việt Lập, Liên Chung, Quế Nham, Ngọc Lý và Nghĩa Trng (Việt Yên). Địa điểm ban đầu của trường ở thôn Kim Tràng. Năm 1965 trường được chuyển về vị trí hiện tại (Thôn Hàng Cơm - xã Việt Lập), thời điểm này trường có 6 lớp với 11 CBGV, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trường lớp chủ yếu là tranh, tre, nứa.

          Từ năm 1967 đến 1972, Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhà trường sơ tán vào thôn Đông Khoát. Cơ sở vật chất càng khó khăn hơn.

        Từ cuối những năm 70 đến 1987, trường cấp 1 Việt Lập và trường cấp 2 Việt Lập được sát nhập thành trường cấp I-II Việt Lập.

         Đến năm học 1988 - 1989 mô hình trường cấp I-II không còn phù hợp, trường cấp II Việt Lập lại được tách ra thành trường THCS Việt Lập và được chuyển vào tiếp quản cơ sở vật chất của trường Sư phạm 10+2 Bắc Giang.

          Từ năm học 1992 - 1993 được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Việt Lập và được sự đồng thuận của CBGV, học sinh và nhân dân địa phương, trường THCS Việt Lập lại được chuyển địa điểm về khu trung tâm.

          Từ năm 1993 đến nay, được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Việt Lập, được sự ủng hộ của nhân dân thông qua hội cha mẹ học sinh, cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang hiện đại đáp ứng được điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học.

         Đặc biệt, từ năm 2011, trường THCS Việt Lập đã được Nhà nước đầu tư xây mới dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học, nâng cấp cơ sở vật chất và được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1.

         Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân xã Việt Lập, cùng với sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường, trường THCS Việt Lập nhiều năm đã đạt danh hiệu trường Tiên tiến, nhiều thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi các cấp và có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Tỷ lệ đỗ vào THPT ngày càng cao.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CHUNG:

I. Vị trí và chức năng:

         - Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.  

         - Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục phổ thông, giúp Phòng GD&ĐT, UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của Chính phủ. Đồng thời Trường trung học là cơ sở chịu sự quản lý trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật giáo dục và điều lệ trường phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

            Trường trung học cơ sở có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

          1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

          2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

         3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

       5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

         6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

         7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

         8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

         9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật./.